Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej poszukuje kandydatów na lekarzy sądowych w okręgu Sądu Okręgowego Bielsku-Białej

Warunki oraz tryb nadania uprawnień do wykonywania czynności lekarza sądowego określa ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.)

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1)    ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3)    nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4)    ma nieposzlakowaną opinię;
5)    uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;
6)    ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.

Lekarze zainteresowani pełnieniem funkcji lekarza sądowego, proszeni są o kontakt z Oddziałem Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej ( pokój nr 230, nr tel. 33 49-90-316 ), gdzie mogą otrzymać dodatkowe informacje związane z podpisaniem umowy o wykonywanie czynności lekarz sądowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (http://www.bielsko-biala.so.gov.pl) w zakładce Informacje - Lekarze sądowi.

 

 

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland