Szanowni Państwo !

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla lekarzy w ramach projektu: pt. "Wykwalifikowana kadra medyczna - szybka diagnostyka i leczenie" nr umowy POWR.05.04.00-00-0078/16, który realizowany jest przez Pracodawców Zdrowia w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Uczestnikami projektu mogą być:

  • Lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie,
  • Lekarze, którzy są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia),
  • Lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.

Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe (w weekendy), w 20-osobowych grupach, gdzie 1 dzień szkoleniowy trwa 6 godzin. Podczas szkoleń zapewniamy przerwy kawowe, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe.

Jeśli odległość miejsca zamieszkania uczestnika, od miejsca odbywania kursu, będzie wynosić więcej niż 50 km, wówczas Uczestnikowi projektu zostanie zapewniony w trakcie szkoleń nocleg i kolacja.

Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji oraz odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych !


Terminarz i tematyka najbliższych szkoleń:

9-10 wrzesień 2017 r. - Hotel "Pod Jedlami", 43-460 Wisła, ul. Beskidzka 17

Tematyka szkoleń:

  • Wczesna diagnostyka zmian w zakresie drobnych stawów rąk i nóg pod kątem wczesnego rozpoznania RZS, Łuszczycowe Zapalenie Stawów, choroba REno i inne
  • Nadciśnienie tętnicze - wczesne objawy. Postępowanie z holterem ciśnieniowym oraz wstęp do holtera EKG
  • Wczesna identyfikacja depresji przez lekarza POZ.

Szczegółowe programy znajdują się na stronie: http://szkoleniadlalekarzy.net/szkolenia/

Organizator zastrzega sobie , że to czy dane szkolenie się odbędzie, zależeć będzie od tego, czy zostanie zrekrutowana odpowiednia ilość osób do poszczególnych grup.

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o wypełnienie oraz przesłanie dokumentów rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie www.szkoleniadlalekarzy.net/rekrutacja/ na adres email

KONTAKT :

Sylwia Sobczak

Specjalista ds. szkoleń

tel. 538 201 075

Pracodawcy Zdrowia

ul. Fabryczna 10 budynek D2

53-609 Wrocław

Biuro czynne: poniedziałek-piątek: 9:00-15:00

 

Zapraszamy na stronę internetową: www.szkoleniadlalekarzy.net

 

Partner projektu Lider projektu

 

Projekt "Wykwalifikowana kadra medyczna - szybka diagnostyka i leczenie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland