II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”
(Warszawa 27-28.10.2017)

W dniach 27-28 października 2017 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się konferencja naukowa dotycząca komunikacji medycznej. Będzie to czas interdyscyplinarnej dyskusji osób zajmujących się różnorodnymi aspektami problematyki relacji i porozumienia z pacjentem oraz okazja do wymiany doświadczeń i rozmowy o dobrych praktykach komunikacyjnych w Polsce i na świecie.

 

Organizatorami konferencji są: Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Zespół Języka Medycznego Pady Języka Polskiego PAN, Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa. W programie tegorocznej konferencji są m.in. wykłady zaproszonych gości, specjalistów z dziedzin medycyny i humanistyki: prof. Elizabeth Rider (Uniwersytet Harvarda), prof. Tomasza Pasierskiego (WUM) i prof. Joanny Jurewicz (UW), a także obrady w sesjach tematycznych.

 

Uczestnicy konferencji będą mogli zdobyć praktyczne umiejętności i rozwinąć przydatne w pracy klinicznej kompetencje komunikacyjne podczas warsztatów, prowadzonych m.in. przez Zbigniewa Kowalskiego (o trudnych sytuacjach w kontakcie z pacjentem) oraz Edytę Palkę (o przekazywaniu niepomyślnych wiadomości w medycynie). Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji: pracowników opieki zdrowotnej, młodych lekarzy i studentów kierunków medycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem komunikacji w medycynie.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland