Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (formularze MZ-88 i MZ-89) do dnia 28.02.2017 za rok 2016

 

Pismo przewodnie dotyczące w/w  obowiązku sprawozdawczego za rok 2016

Pobierz dokument (PDF, 5.22MB)

 

 

Wzory formularzy:

MZ-88

MZ-89

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland