Decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej - Uchwała Nr 38/22/IX z dnia 21 października 2022 roku

od 1 stycznia 2023 r. wzrasta wysokość składki członkowskiej:

120 zł – składka podstawowa dla wszystkich posiadających PWZ

60 zł – dla lekarzy stażystów

10 zł – dla osób, które nabyły uprawnienia do niższej składki przed dniem 31 grudnia 2014 r.

0 zł – dla osób powyżej 70 roku życia

0 zł – dla osób, które złożyły oświadczenie o nieosiąganiu przychodów

 

Zadania samorządu lekarskiego mają szeroki zakres, zasadnicza część z nich, takich jak prowadzenie rejestrów, funkcjonowanie sądu lekarskiego czy pionu odpowiedzialności zawodowej została przejęta od administracji państwowej. Koszty tej działalności nie są w pełni refundowane przez Skarb Państwa i leżą po stronie Izby Lekarskiej.

 


UCHWAŁA Nr 38/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 października 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej

Pobierz dokument (PDF, 169KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland