Częstochowa, dn. 10.08. 2022r.

Adwokat

dr Jacek Wiatrowski

Adiunkt Akademii Polonijnej w Częstochowie

e-mail:jwiatrowski@ap.edu.pl

orcid.org/0000-0001-7032-5036, Poland

 Szanowni Państwo

 Koleżanki i Koledzy

 wykonujący

 Zawód Zaufania Publicznego

 

Jako praktykujący adwokat, jak również pracownik naukowy zajmujący się badaniem dostępności do wykonywania zawodów zaufania publicznego oraz wykładowca akademicki studentów o profilach medycznych i prawniczych, pozwalam sobie zwrócić się do Państwa z prośbą, o wypełnienie ankiety badawczej dotyczącej wykonywania medycznych zawodów zaufania publicznego w dobie pandemii COVID- 19. Rzeczona ankieta jest anonimowa i ma na celu określenie sprawności funkcjonowania zawodów medycznych na nieoczekiwane zjawiska kryzysowe związane z sytuacją pandemiczną. Ankieta ta stanowi kontynuacje mojej pracy badawczej w obszarze przygotowania nowego opracowania monograficznego zatytułowanego „Znaczenie i organizacja  zawodów zaufania publicznego dla bezpieczeństwa państwa w dobie pandemii COVID-19”, co wpisuje się także i stanowi kontynuację oraz uzupełnienie mojej ostatniej publikacji naukowej pt. „Uwarunkowania i ekonomiczno -prawny charakter wykonywania prawniczych profesji zaufania publicznego w konfrontacji z zawodem lekarza” wydanej nakładem Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na przełomie roku 2020/2021 oraz przygotowanej już do druku monografii pt. „Wpływ epidemii COVID-19 na sektor usług w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów zaufania publicznego”. Zważywszy na powyższe okoliczności, a nade wszystko celem rzetelności i obiektywizmu przeprowadzonych badań, będę zobowiązany za udostepnienie przedmiotowego linku https://forms.gle/ZkMqabCcbxJoEgEEA w formularzu google, jak najszerszej grupie respondentów wykonujących zawód zaufania publicznego, celem wypełnienia rzeczonej ankiety. W załączeniu skan pisma z oficjalna prośbą.

Bardzo dziękuję i łączę wyrazy szacunku

Jacek Wiatrowski

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland