Poniżej na prośbę Pana Wojewody Śląskiego oraz Pana Wojewody Małopolskiego publikujemy otrzymane w dniu 17.04.2020 roku apele z prośbą o dobrowolne zgłaszanie się do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Osoby chętne, które nie są objęte wyłączeniami wskazanymi w Ustawie, prosimy o zgłaszanie się na adres sekretariat@bil.bielsko.pl

 


 

 

Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

- osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;

- kobiety w ciąży;

- osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

- osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

- osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

- osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

- inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;

- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe wskazane w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152) oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland