Uprzejmie prosimy o odbiór zaproszeń i
dokonywanie wpłat na Bal Lekarza w Ośrodku
Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
do dnia 17.01.2020r.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland