Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej zaprasza po odbiór książeczek stażowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland