W grupowych ubezpieczeniach na życie Generali nie ma wykluczenia epidemii, pandemii czy obszarów do którego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) odradza podróż. Wobec tego świadczenie z tytułu śmierci, czy za pobyt w szpitalu zostanie wypłacone, nawet jeżeli przyczyną tych zdarzeń będzie koronawirus. Jeżeli Ubezpieczony będzie przebywał w szpitalu wyłącznie z podejrzeniem choroby, co oznacza, że będzie miał objawy chorobowe i będzie wydana karta szpitalna, to za taki pobyt świadczenie również będzie mu przysługiwało w ramach standardowych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczony otrzyma także świadczenia za inne zdarzenia znajdujące się w zakresie jego polisy, które mogą być powiązane z koronawirusem, np. ryczałtowe pokrycie kosztów leków po pobycie w szpitalu czy pomoc medyczna.
Ubezpieczony nie otrzyma jednak świadczenia za poważne zachorowanie, bo koronawirus nie znajduje się na liście chorób objętych ochroną.

Dodatkowo Klauzula dotycząca czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy (utrata dochodów) działa na dotychczasowych zasadach. Reasumując niezdolność do pracy spowodowana koronawirusem  NIE JEST WYŁĄCZONA. Poniżej szczegóły sposobu wypłacania tego świadczenia, które oczywiście są umieszczone na stronie internetowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej dotyczącej ubezpieczeń:

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland