Szanowni Państwo,

 

od 16 maja br. zmieniły się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA.

 

W nowych dokumentach trzeba podawać informacje o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego, tj.:

  • zawsze na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych - również składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne,
  • na dokumentach zgłoszeniowych składanych w trybie korekty/zmiany, np. w związku z korektą danych adresowych, zmianą okresu, rodzaju ubezpieczeń.

 

Płatnik nie musi składać dokumentu zgłoszeniowego korygującego tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.

 

ZUS dostosował program Płatnik i aplikację ePłatnik do zmian. Odpowiedni kod zawodu można wybrać z listy.

Kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów. Jest ona określona przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227).

 

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-16-maja-w-dokumentach-zus-zua-i-zus-zza-trzeba-wykazywac-kod-wykonywanego-zawodu/3999636

 

Kontakt z ZUS

 

Z upoważnienia Zastępcy Dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Bielsku-Białej Pana Marcina Tomeckiego.

 

Z wyrazami szacunku

 

Monika Willmann

Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bielsku-Białej

Wydział Organizacji i Analiz

  1. Krasińskiego 34,36

43-300 Bielsko-Biała

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland