Beskidzka Izba Lekarska organizuje wyjazd na Protest Pracowników Ochrony Zdrowia w Warszawie 11 września 2021 r. 

Dla osób zainteresowanych udziałem w manifestacji i przejazdem do stolicy, Beskidzka Izba Lekarska organizuje transport autokarem. By zgłosić chęć wzięcia udziału, należy zgłosić się.
Udział dla członków BIL jest bezpłatny.

Informujemy, że zgłoszenie jest wiążące, ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego autokaru.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Osowiec pod nr tel: 33 822 77 72
(godz. 8.00-16.00) lub na adres e-mail: okm@bil.bielsko.pl

Decyzja o organizacji protestu zapadła podczas spotkania w Naczelnej Izbie Lekarskiej przedstawicieli samorządów zawodów medycznych oraz przedstawicieli związków zawodowych zrzeszonych w branży ochrony zdrowia.

Postulaty: 

  • znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej do wysokości nie 7%, ale 8% PKB (jak w krajach sąsiednich, średnia OECD na 2018 rok wynosi 8.8% PKB)
  • zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego) pracowników opieki zdrowotnej
  • zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń
  • podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów – jesteśmy krajem UE a nie WNP, potrzebna jest opieka lekarska, pielęgniarska, ale też fizjoterapeutyczna, rehabilitacyjna i farmaceutyczna oraz dostęp do nowoczesnych form diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej
  • zwiększenie liczby pracowników pracujących w systemie ochrony zdrowia do poziomów średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na świadczenia opieki zdrowotnej
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland