Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2019 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów.

  • MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 13 marca 2020r. za rok 2019);
  • MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 13 marca 2020r. za rok 2019);
  • MZ-11 — roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2020r. z danymi za rok 2019; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);
  • MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc: (obowiązkowe - raz w roku do 21 lutego 2020r. za rok 2019);
  • MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2020r. z danymi za rok 2019; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową);
  • MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2020r. z danymi za rok 2019; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego);
  • MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego; (obowiązkowe - raz w roku do 15 lutego 2020r. z danymi za rok 2019; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego);
  • MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży; (obowiązkowe - raz w roku do 14 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019).

Sprawozdań MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Systemie Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ) znajdującym się pod adresem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649 i 730), art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”, nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych zagrożone jest również zastosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej wyżej ustawy.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland