Na dobry początek kolejnego roku realizacja przez resort zdrowia pięciu kwestii ważnych dla środowiska lekarskiego – tego życzyłby sobie samorząd. Czy wprowadzenie systemu opartego na idei no-fault, zwolnienie lekarzy z obowiązku określania poziomu refundacji, zniesienie opłat za wprowadzanie zmian w RPWDL, wprowadzenie stażu adaptacyjnego i wymogu znajomości języka polskiego dla lekarzy z Ukrainy, zwolnienie z ustnej części PES po uzyskaniu 75% punktów z części pisemnej okażą się postanowieniami noworocznymi organizatorów ochrony zdrowia? O oczekiwanych działaniach w poszczególnych sprawach prezes NRL Łukasz Jankowski rozmawiał dziś (21 grudnia) z ministrem Adamem Niedzielskim.

Oczywiście problemów ochrony zdrowia jest tak dużo, że wypunktowanie ich zajęłoby co najmniej kilka stron. Skupiliśmy się w tym momencie na kwestiach, których skuteczna realizacja mogłaby nastąpić w relatywnie krótkim czasie, a których efekty są od dawna oczekiwane przez środowisko lekarskie – powiedział prezes NRL.

W trakcie rozmowy obie strony zgodziły się, że istnieje przestrzeń do konstruktywnej współpracy.

M.in. omawiany był pomysł utworzenia przy Ministerstwie Zdrowia zespołu ds. refundacji, który we współpracy z samorządem lekarskim opracuje rozwiązania względem postulowanego przez środowisko zwolnienia lekarzy i lekarzy dentystów z obowiązku określenia na recepcie poziomu odpłatności leków.

Mowa była o priorytetowym celu samorządu, którym jest wprowadzenie systemu zwiększającego bezpieczeństwo leczenia, opartego na idei no-fault. Zakłada to opracowywany obecnie w NIL projekt samorządowy ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych.

Odnosząc się do kwestii wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjentów, jak i tych lekarzy, prezes NRL podkreślał konieczność wprowadzenia dla nich płatnego stażu adaptacyjnego, a także wymogu znajomości języka polskiego. W czasie takiego stażu lekarze zza wschodniej granicy poznawaliby polski system ochrony zdrowia i uczyliby się języka polskiego, co jest niezbędne do leczenia i diagnozowania pacjentów.

Kolejnym tematem spotkania było zniesienie opłat za wprowadzanie zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Ostatnia poruszona sprawa, wobec której Łukasz Jankowski od dawana podejmował bezpośrednie starania, to zwolnienie od najbliższej sesji wiosennej z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osób, które uzyskały z części pisemnej co najmniej 75% punktów. Taki zapis zamieszczony został w procedowanej obecnie ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Minister Zdrowia i prezes samorządu lekarskiego złożyli sobie życzenia noworoczne i świąteczne, które skupiały się przede wszystkim na zdrowiu.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland