Drodzy Lekarze i Lekarze Dentyści!

W piątek 24.04.2020 po południu otrzymaliśmy przeznaczoną dla członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej część środków ochrony indywidualnej zakupionych przez fundację Lekarze-Lekarzom z darowizny przekazanej przez Fundację pani Kulczyk. Podział dla poszczególnych Izb został opracowany na podstawie ilości lekarzy i dentystów zawodowo czynnych. W ramach tego podziału Beskidzka Izba Lekarska, która obecnie liczy 3298 aktywnych zawodowo lekarzy i dentystów otrzymała:

- 18 000 maseczek chirurgicznych

- 28 000 maseczek FFP2

- 2000 gogli ochronnych

- 1800 przyłbic

- 1850 kombinezonów

    Jak zatem widać na jednego lekarza i lekarza dentystę przypada (zaokrąglając do całości) po 8 maseczek FFP2 i 5 maseczek chirurgicznych natomiast pozostałych artykułów nie wystarcza dla wszystkich.

Ponieważ Okręgowe Izby Lekarskie zostały jedynie upoważnione do dystrybucji przekazanych jej środków otrzymaliśmy również wytyczne opracowane przez specjalny powołany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zespół, które precyzują jak powyższe środki powinny być dystrybuowane. Do najważniejszych zasad tych rekomendacji należą:

- podział sprzętu „per capita” na liczbę czynnych zawodowo lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zadeklarowali chęć otrzymania takiego wsparcia – oznacza to, że sprzęt nie może trafić do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zawiesili działalność leczniczą (złożyli odpowiednie oświadczenie w Izbie)

- w pierwszej kolejności sprzęt powinien trafić do lekarzy zatrudnionych w szpitalach – a ich rozdzielenie  ma odbywać się w porozumieniu ze służbami administracyjnymi szpitala

- lekarze, którzy otrzymają środki muszą podpisać oświadczenia, których wzór jest załącznikiem do upoważnienia

Ze względu na ograniczoną ilość otrzymanych środków Prezydium ORL BIL podjęło decyzję, że oprócz maseczek, które trafią do wszystkich pracujących lekarzy i lekarzy dentystów (po 8 szt. FFP2 i 5 szt. chirurgicznych) pozostałe środki zostaną podzielone – do lekarzy dentystów i lekarzy POZ trafią przyłbice i gogle, do lekarzy szpitalników kombinezony oraz w miarę możliwości przyłbice (pewną ich liczbę otrzymaliśmy również z innych źródeł). Ponadto lekarze seniorzy otrzymają po 5 sztuk maseczek chirurgicznych dla ochrony własnej (zostało to w rekomendacjach zostawione do decyzji Izb).

ZASADY DYSTRYBUCJI (dla członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej):

  1. W pierwszej kolejności sprzęt zostanie w porozumieniu z zastępcami ds. lecznictwa dostarczony lekarzom pracującym w szpitalach (zarówno etatowym jak i na umowach cywilno-prawnych) i poradniach przyszpitalnych.
  2. Sprzęt dla lekarzy POZ, lekarzy dentystów i lekarzy prywatnie praktykujących (którzy nie otrzymają sprzętu w ramach żadnego szpitala) będzie wydawany z zachowaniem pełnego zabezpieczenia epidemiologicznego w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej (ul. Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej) po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu odbioru (pod numerem 33 822 77 72). Po odbiór można zgłaszać się osobiście, grupa lekarzy może również upoważnić do tego jednego z kolegów, któremu każdy upoważniający wręczy podpisane pełnomocnictwo (które znajduje się poniżej do pobrania) do podpisania w jego imieniu oświadczenia o otrzymaniu sprzętu – ta osoba po umówieniu się w izbie odbierze sprzęt dla wszystkich kolegów, którzy go do tego upoważnili.
  3. Dla lekarzy z powiatów oświęcimskiego i suskiego udało się dzięki zaangażowaniu działaczy izbowych z tych terenów zorganizować dystrybucję na ich terenie – dystrybucję na terenie powiatu oświęcimskiego zorganizują dr Dorota Orlicka i dr Piotr Watoła (tel. kontaktowy 667 778 885) a na terenie powiatu suskiego dr Krystyna Szyrocka-Kowalczyk (604 295 271) z którymi można umawiać się na odbiór. Jeżeli znajdą się osoby chętne do zorganizowania bezpiecznej ze względów epidemiologicznych dystrybucji na terenie innych powiatów to zaraz o tym poinformujemy.
  4. Przewidywany czas dostarczenia sprzętu do szpitali do 30.04.2020 a dystrybucja dla pozostałych lekarzy od 4 do 8.05.2020 (już teraz można telefonicznie umawiać się w izbie na termin oraz zbierać upoważnienia od kolegów). Sprzęt, który ewentualnie zostanie nieodebrany do 8.05.2020 zostanie potem rozdysponowany w drugim etapie decyzją Prezydium BIL.Zdajemy sobie sprawę z utrudnienia wynikającego z konieczności potwierdzenia odbioru środków przez każdego obdarowanego ale jest to związane z warunkami na jakich otrzymaliśmy ten sprzęt do dystrybucji.  Z powodu przepisów celno-podatkowych jest to niezbędne aby Fundacja uzyskała zwolnienie środków ochrony osobistej z cła i podatku.Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielają pracownicy biura BIL.
  5. Maseczki dla lekarzy seniorów, którzy zgłoszą do izby chęć ich otrzymania dostarczą lekarze z Klubu Młodego Lekarza.

Do pobrania:

Pełnomocnictwo odbioru środków ochrony indywidualnej.pdf

 


Informujemy, że przedłużamy termin wydawania środków do dnia 22 maja 2020 r. Jednocześnie przypominamy lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie odebrali jeszcze środków, że można umówić się na termin pod nr tel. 33 822 77 72.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland