KONWENT PREZESÓW
OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH
VIII KADENCJI
 

 

STANOWISKO NR 2/2021
KONWENTU PREZESÓW OKRĘGOWYCH RAD LEKARSKICH
z dnia 30 września 2021 r.

 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraża stanowczy sprzeciw wobec zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1569) dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. Wprowadzenie do tego projektu zapisów umożliwiających kształcenie lekarzy w wyższych szkołach zawodowych jest kolejną próbą felczeryzacji zawodu lekarza. To jednocześnie odbieranie polskiemu społeczeństwu szansy na właściwe
i nowoczesne leczenie w wykonaniu rzetelnie wykształconych lekarzy. W końcowym rozrachunku na tych zmianach ucierpi przede wszystkim polski pacjent. Nie ma i nigdy nie będzie zgody samorządu lekarskiego na obniżanie jakości kształcenia lekarzy. A forsowanie takich zapisów w momencie trwania protestu wszystkich środowisk medycznych wygląda na próbę dalszego dewaluowania polskich lekarzy przez rządzących.

w imieniu Konwentu Prezesów ORL
Przewodnicząca
dr n. med. Magda Wiśniewska

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland