Nowe wnioski przyjmujemy od 1 kwietnia 2019.

 

 

W dniu 25 stycznia 2019 r. Naczelna Rada Lekarska przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia funduszu stypendiów dla lekarzy i lekarzy dentystów w celu doskonalenia zawodowego oraz regulaminu przyznawania stypendiów.

 

Celem przyznawania stypendiów Naczelnej Rady Lekarskiej jest umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom w wieku do 35 roku życia odbycia stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Szczegółowe informacje i wnioski do wypełnienia znajdują się na stronie: 

https://www.nil.org.pl/struktura-nil/komisje-naczelnej-rady-lekarskiej/komisja-stypendialna/dokumenty

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland