Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem nowego systemu SMK, a wraz z nim procesu wnioskowania o rozpoczęcie
szkolenia specjalizacyjnego, objętego centralnym naborem na specjalizację, zwracam się do Państwa
z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o szkoleniu.
Szkolenie dedykowane jest głównie dla lekarzy i lekarzy dentystów wnioskujących o rozpoczęcie
specjalizacji i zaplanowane zostało w trzech terminach:

  • 25.08.2022 r. godzina 11:00,
  • 30.08.2022 r. godzina 11:00,
  • 15.09.2022 r. godzina 11:00.

Jednocześnie informuję, że z naszej strony przeprowadzimy proces rekrutacji na przedmiotowe szkolenie
wraz z przekazaniem uczestnikom linku uprawniającego do udziału w szkoleniu.
Na stronie internetowe CeZ zostały zamieszczone informacje o szkoleniu wraz z formularzami
rejestracyjnymi pod następującym adresem: https://cez.gov.pl/pl/page/szkolenia-z-smk

 

 

Z poważaniem,

Jedynak Szymon
Zastępca Dyrektora Departamentu
/dokument podpisany elektronicznie/

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland