Dzięki bardzo dobrej współpracy Beskidzkiej Izby Lekarskiej ze Śląską Izbą Lekarską oraz Śląskim Oddziałem NFZ udało nam się umożliwić również członkom Beskidzkiej Izby Lekarskiej skorzystanie z ustaleń zawartych
przez Prezesa ORL Śląskiej Izby Lekarskiej dr Jacka Kozakiewicza z Dyrektorem Śląskiego Oddziału NFZ dr Jerzym Szafranowiczem.

Dzięki wprowadzonym ułatwieniom lekarze seniorzy, którzy posiadali dotychczas umowy ze Śląskim NFZ na wystawianie refundowanych recept pro auctore i pro familiae a mają problemy z dotarciem osobiście do Oddziału NFZ aby złożyć stosowne wnioski, będą mogli dokonać tego bez wychodzenia z domu, a w celu uzyskania ich podpisu odwiedzi ich urzędnik Funduszu.


Procedura aktualizacji danych o lekarzu, uzyskania dostępu do Portalu Personelu i pobieranie numerów recept będzie odbywać w następujący sposób:

  1. Lekarz senior chcący wystawiać recepty na leki refundowane i mający jednoczenie trudności z dotarciem do siedziby Oddziału Śląskiego NFZ z uwagi na stan zdrowia winien zgłosić się telefonicznie do Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod numerem telefonu 33/815-03-12 podając swoje imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numery telefonów i numer PWZ (osoba do kontaktu – p. Anna Kasolik);
  2. Pełnomocnik Izby bądź inna osoba wskazana przez lekarza seniora wypełni elektroniczny wniosek o dostęp do portalu NFZ;
  3. W celu uzyskania od lekarza niezbędnych danych i podpisu wyznaczony przez ŚOW NFZ pracownik przyjedzie do lekarza i odbierze ww. podpis na wersji pisemnej wniosku. Pracownik ŚOW NFZ przekaże lekarzowi hasło dostępu do Portalu Personelu.Lekarz powinien posiadać przy sobie:
   • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem,
   • oryginał (książeczkę) Prawa Wykonywania Zawodu,
   • kserokopie wszystkich stron Prawa Wykonywania Zawodu zawierających wpisy urzędowe,
   • kserokopie dokumentów potwierdzających specjalizację,
   • imienną pieczątkę lekarską;
  4. Po dokonaniu aktualizacji danych przez ŚOW NFZ w celu uzyskania zakresów numerów recept lekarz będzie mógł skorzystać z funkcjonalności Portalu Personelu, bądź pobrać zakresy numerów
   recept osobiście lub przez osobę upoważnioną w Punkcie Dystrybucji Recept w NFZZapraszamy do skorzystania z udogodnień i kontakt z Beskidzką Izbą Lekarską.

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland