Przypominamy wszystkim lekarzom chcącym skorzystać z podwyżki wynagrodzeń podstawowych do 6750 zł o konieczności złożenie pierwszego Oświadczenia, do 14 dni od daty wejścia w życie Ustawy.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2018 roku, w związku z tym, lekarze powinni złożyć pracodawcy przedmiotowe Oświadczenie od dnia 24 sierpnia do dnia 7 września 2018 roku w celu uzyskania wyższego wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2018 roku.

Pamiętaj, że Oświadczenia, które zostały złożone przed terminem są nieważne.

Lekarze posiadający specjalizacje I stopnia upoważnieni są do ustawowego podwyższenia wynagrodzenia.

W związku z okresem urlopowym, warto pamiętać o konieczności złożenia Oświadczenia, aby po powrocie z urlopu nie okazało się, że jest już po terminie.

W załączeniu wzór Oświadczenia oraz odpowiedzi prawników na liczne pytania, które kierujecie Państwo do mnie w związku z Ustawą podwyżkową.

  • wzór Oświadczenia do złożenia pracodawcy
  • jaką datę wpisać w Oświadczeniu
  • czy lekarze którzy złożyli Oświadczenie przed datą wejścia w życie Ustawy powinni złożyć go ponownie
  • kiedy wchodzi w życie Ustawa
  • czy Ustawa obejmuje lekarzy z I stopniem specjalizacji
  • interpretacja przepisów Ustawy, przedstawiona przez ministra Szumowskiego
  • Dziennik Ustaw z dnia 9 sierpnia z treścią Ustawy

 

PAMIĘTAJ !!

Złożyć Oświadczenie do 7 września 2018 roku. Zobowiązać się do nieudzielania świadczeń konkurencyjnych co najmniej od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu Oświadczenia.

 

 

Piotr Watoła

Członek Okręgowej Rady Lekarskiej BIL


Do pobrania:

 Ustawa z dnia 9 sierpnia 2018 z treścią Ustawy

 Wzór oświadczenia

 Praca na etacie i w hospicjum

 Opinia Prawna - odpowiedzi na pytania

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland