Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej zamieszczone zostały wzory formularzy dla lekarzy rezydentów i lekarzy specjalistów chcących skorzystać z uprawnień do podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532).

Przygotowane w Naczelnej Izbie Lekarskiej formularze uwzględniają uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia.

Wobec powyższego rekomendujemy ich wykorzystanie i prosimy o przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji o dostępności tych formularzy na stronie NIL. Proszę również, aby w miarę możliwości przekazali Państwo informację o dostępności ww. formularzy do dyrektorów szpitali.

Poniżej link do strony internetowej NIL z zamieszczonymi dokumentami:

https://www.nil.org.pl/aktualnosci/promobox/formularze-oswiadczen-do-uzyskania-podwyzszenia-wynagrodzenia

 

Z wyrazami szacunku
Andrzej Matyja
Prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland