Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej w miesiącu wrześniu rozpoczyna realizację zajęć w programie
„Za Życiem” dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które będzie prowadzone przez psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów, surdopedagogów i tyflopedagogów dla dzieci od 0 do 7 roku życia.

Celem zajęć jest stymulacja rozwoju zaburzonych i opóźnionych funkcji poznawczych i zintensyfikowanie oddziaływań terapeutycznych.

Wszystkich rodziców zaniepokojonych zachowaniem lub rozwojem dziecka zapraszają do kontaktu:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

w Bielsku-Białej ul. Słowackiego 45

tel. 33 812 57 69
tel. 33 812 50 78
tel. 33 814 07 06

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland