obrazek

Koleżanki i Koledzy.

 W dniu 8 kwietnia br. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odbyło się spotkanie Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich – Beskidzkiej, Śląskiej i Częstochowskiej oraz Wiceprezesóww ds. Stomatologii tych izb z Dyrektorem ŚOW NFZ dr. Jerzym Szafranowiczem.
Podczas którego zostało podpisane porozumienie pozwalające lekarzom dentystom z terenu województwa śląskiego na zmniejszenie liczby godzin czasu pracy proporcjonalnie do wielkości przyznanych punktów rozliczeniowych (wielkości kontraktu), bez konieczności zerwania  obowiązującej umowy. Mogą to uczynić wszyscy, którzy będą chcieli nie jest to jednak obowiązek. Było to uwieńczeniem naszych wspólnych prawie dwuletnich starań. Poniżej zamieszczamy Treść Porozumienia.

Klaudiusz Komor,
Prezes BIL
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland