Okręgowa Komisja Wyborcza publikuje oficjalne wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 17 marca 2018 r. w Bielsku-Białej, podczas obrad XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, na stanowiska oraz do organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej na okres VIII kadencji (2018-2022).


 1. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 2. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 3. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 4. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 5. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 6. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 7. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


 8. Obwieszczenie Przewodniczącego OKW
  XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej z dnia 17 marca 2018 r. o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej


X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland