FEDERACJA POLONIJNYCH ORGANIZACJI MEDYCZNYCH
Federation of Polish Medical Organizations Abroad

Szanowne Koleżanki i Koledzy
z Beskidzkiej Izby Lekarskiej,

 
w dniach 29 maja - 01 czerwca 2019 odbędzie się w Gdańsku X Kongres Polonii Medycznej/
III Zjazd Lekarzy Polskich, który organizowany jest przy współpracy NIL, gdańskiej OIL oraz
Federacji. Tematem jego będą ”Postępy techniki w służbie medycyny”.

 

W ciągu lat Kongresy ewoluowały od początkowo wydarzenia polonijnego poprzez polonijno -
medyczne, do wydarzenia, którego celem jest, poza wysokim poziomem naukowym, stanowienie
atrakcyjnej platformy porozumienia pomiędzy wszystkimi lekarzami polskojęzycznymi.

 

Zawartość naukowa Kongresu jest różnorodna, tak jak różne są nasze specjalizacje. Jest to siłą,
a zarazem słabością, spotkania. Siłą, bo pozwala każdemu z uczestników na znalezienie
interesujących dla siebie wykładów w swojej i w innych specjalnościach, słabością, bo
różnorodność tematyczna prowadzi do braku zainteresowania firm farmaceutycznych
sponsorowaniem Kongresu/Zjazdu.

Gwarancją wysokiego poziomu spotkania są jego uczestnicy - niejednokrotnie autorzy 400 czy 500
publikacji, autorzy podręczników w swoich dziedzinach, redaktorzy znaczących pism
międzynarodowych oraz dobrze osadzeni w realiach swojej pracy praktycy.
Kongres zaplanowany jest w taki sposób, ażeby wszystkim jego uczestnikom dać czas
i sposobność do spotkań i nawiązania kontaktów z interesującymi ich wykładowcami.

Naszą ambicją jest umożliwienie udziału w spotkaniu też kolegom będącym w znacznie gorszej
sytuacji ekonomicznej, żyjącym w miejscach, w których historia sprawiła, ze niejednokrotnie
niełatwo jest być Polakiem.

Zapraszam do poparcia i wzięcia udziału w X Kongresie, na którym w życzliwej atmosferze i we
wspaniałym miejscu, można będzie dowiedzieć się o najnowszych postępach techniki w służbie
medycyny oraz o tym co oznacza być Polakiem i lekarzem w Chicago, Monachium, Gdańsku,
Łucku czy Kiszyniowie.

Dla zapoznania się z postępem przygotowań i programem Kongresu, zapraszam na stronę
poloniamed2019.pl Dla poznania Federacji zapraszam na stronę poloniamed.org, gdzie
znajdziecie Państwo też informacje o wszystkich polonijno - medycznych spotkaniach.
Będziecie na nich, Państwo, zawsze mile widzianymi gośćmi. Najbliższe spotkania odbędą się
w Bad Gastein (Austria), Druskiennikach (Litwa) i Kamieńcu (Białoruś).

Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem

 

 

Janusz Kasina, M.D.
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Sztokholm, dnia 14 lutego 2019.


Pobierz dokument (PDF, 137KB)

Zapisz się

Zapisz się do naszego newslettera, by otrzymywać aktualności na swoją skrzynkę pocztową

Please wait...

Dziękujemy

X
Zygmunta Krasińskiego 28
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland