FEDERACJA POLONIJNYCH ORGANIZACJI MEDYCZNYCH
Federation of Polish Medical Organizations Abroad

Szanowne Koleżanki i Koledzy
z Beskidzkiej Izby Lekarskiej,

 
w dniach 29 maja - 01 czerwca 2019 odbędzie się w Gdańsku X Kongres Polonii Medycznej/
III Zjazd Lekarzy Polskich, który organizowany jest przy współpracy NIL, gdańskiej OIL oraz
Federacji. Tematem jego będą ”Postępy techniki w służbie medycyny”.

 

W ciągu lat Kongresy ewoluowały od początkowo wydarzenia polonijnego poprzez polonijno -
medyczne, do wydarzenia, którego celem jest, poza wysokim poziomem naukowym, stanowienie
atrakcyjnej platformy porozumienia pomiędzy wszystkimi lekarzami polskojęzycznymi.

 

Zawartość naukowa Kongresu jest różnorodna, tak jak różne są nasze specjalizacje. Jest to siłą,
a zarazem słabością, spotkania. Siłą, bo pozwala każdemu z uczestników na znalezienie
interesujących dla siebie wykładów w swojej i w innych specjalnościach, słabością, bo
różnorodność tematyczna prowadzi do braku zainteresowania firm farmaceutycznych
sponsorowaniem Kongresu/Zjazdu.

Gwarancją wysokiego poziomu spotkania są jego uczestnicy - niejednokrotnie autorzy 400 czy 500
publikacji, autorzy podręczników w swoich dziedzinach, redaktorzy znaczących pism
międzynarodowych oraz dobrze osadzeni w realiach swojej pracy praktycy.
Kongres zaplanowany jest w taki sposób, ażeby wszystkim jego uczestnikom dać czas
i sposobność do spotkań i nawiązania kontaktów z interesującymi ich wykładowcami.

Naszą ambicją jest umożliwienie udziału w spotkaniu też kolegom będącym w znacznie gorszej
sytuacji ekonomicznej, żyjącym w miejscach, w których historia sprawiła, ze niejednokrotnie
niełatwo jest być Polakiem.

Zapraszam do poparcia i wzięcia udziału w X Kongresie, na którym w życzliwej atmosferze i we
wspaniałym miejscu, można będzie dowiedzieć się o najnowszych postępach techniki w służbie
medycyny oraz o tym co oznacza być Polakiem i lekarzem w Chicago, Monachium, Gdańsku,
Łucku czy Kiszyniowie.

Dla zapoznania się z postępem przygotowań i programem Kongresu, zapraszam na stronę
poloniamed2019.pl Dla poznania Federacji zapraszam na stronę poloniamed.org, gdzie
znajdziecie Państwo też informacje o wszystkich polonijno - medycznych spotkaniach.
Będziecie na nich, Państwo, zawsze mile widzianymi gośćmi. Najbliższe spotkania odbędą się
w Bad Gastein (Austria), Druskiennikach (Litwa) i Kamieńcu (Białoruś).

Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem

 

 

Janusz Kasina, M.D.
prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
Sztokholm, dnia 14 lutego 2019.


Pobierz dokument (PDF, 137KB)

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland