W związku z wchodzącą w życie z dniem 24 sierpnia 2018r. ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1532) przedstawiamy Koleżankom i Kolegom, lekarzom i lekarzom dentystom, omówienie nowych przepisów, przygotowane przez radcę prawnego BIL – Panią Mec. Dorotę Godlewską.

Załączamy również pełny tekst ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r., poz. 1532).

Zachęcam Koleżanki i Kolegów do zapoznania się z nowymi przepisami

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej BIL
dr n. med. Klaudiusz Komor


Pobierz dokument (PDF, 263KB)


Pobierz dokument (PDF, 263KB)


 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland