Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ustawodawca wprowadziła nowy obowiązek dla właścicieli kas fiskalnych online. Zgodnie z wprowadzonym do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców art. 19a ust. 3 „Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.”. Zgodnie więc z nowelizacją właściciel kasy online, który ewidencjonuje sprzedaż na kasie fiskalnej online (zintegrowanej z Centralnym Repozytorium Kas) oraz posiada terminal płatniczy zobowiązany jest do połączenia obu tych urządzeń od 1 lipca 2022 r. Konieczne jest przy tym przestrzeganie wymagań technicznych kas fiskalnych. Z kolei w przypadku braku spełnienia powyższego obowiązku przez przedsiębiorcę, naczelnik urzędu skarbowego może w drodze decyzji nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 5000 zł zgodnie z dodanym na podstawie ustawy z dnia 29 października 2021 r. art. 111 ust. 6kb ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

Powyższy obowiązek został jednak odroczony na dzień 1 stycznia 2025 r. na podstawie przepisu przejściowego ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, (art. 20 pkt 4 lit. d). Razem z odroczeniem terminu obowiązkowej integracji kas fiskalnych online odroczono również możliwość nakładania kary pieniężnej na podatnika w przypadku braku spełnienia powyższego obowiązku.

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland