27 stycznia 2020 r. opublikowano w Monitorze Polskim Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r., czyli kwotę, od której wylicza się opłatę za wpis do rejestru lub zmianę w rejestrze praktyk.

Opłaty za wpis 104 zł i zmiany 52 zł w rejestrze  podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  należy wpłacać na konto: Bank Śląski ING - 61105010701000000100272764

Potwierdzenie opłaty wpis lub zmiana wpisu, umieszcza się wraz z elektronicznym wnioskiem w systemie RPWDL.

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland