Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 zapraszają do uczestnictwa w

I Międzynarodowej Konferencji

Naukowo – Praktycznej

„Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”

która zaplanowana jest na dzień 21.02.2017 r. w Auli im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego w Katowicach-Ligocie przy ul. Medyków 18.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny dr Grzegorz Juszczyk

Patronat medialny:

   

Współorganizatorem konferencji jest Śląska Izba Lekarska.

 

Celem konferencji jest doskonalenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej jakości w ochronie zdrowia.

Szczegółowy komunikat z programem konferencji i karta uczestnictwa

Kartę uczestnictwa należy przesłać do dnia 16 lutego 2018 r. (Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń). E-mail: konferencja@pfiso9000.pl.

 


Do pobrania:

Karta Uczestnictwa.doc

 Konferencja Komunikat.pdf

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland