21.10.2015 w siedzibie NRL  odbyło się  spotkanie Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL. Omówiono  przebieg akcji wczasów dla lekarzy we wrześniu. Seniorzy odpoczywali  w Rabce, wrócili zadowoleni, wypoczęci z dobrymi rekomendacjami co do miejsca pobytu. Wrażeniami z tego wyjazdu dzielili się też na łamach ostatniego numeru Gazety Lekarskiej.

Na spotkaniu w NRL  dyskutowano też o przyszłorocznych wczasach. Postulowano, by zwiększyć listę osób korzystających z wyjazdów, a także by oferta zawierała też  możliwość  skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Proponowano różne rozwiązania. Ostatecznie zadecydowano, by w poszczególnych izbach poszukać ciekawych ofert. Na kolejnym spotkaniu w NRL/prawdopodobnie w grudniu/ zapadłaby decyzja o wyborze miejsca, liczbie uczestników itp.

Rozmawialiśmy też o sposobach honorowania Seniorów kończących 90-ty rok życia.

W spotkaniu uczestniczył też Konstanty Radziwiłł mile witany przez zebranych.

Co w naszej Izbie?

Aniela Ptak

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland