Wyjazd na Białoruś niezwykle udany.

 

    Dobrze opracowany program, niezwykle opiekuńczy i kompetentny pilot, Pan Zdzisław Steciuk, uprzejmi i profesjonalni kierowcy, do tego jeszcze przepiękna pogoda... Zobaczyliśmy wiele:Najpierw Grodno, gród Batorego  gdzie zwiedzając miasto  widzieliśmy dom Elizy Orzeszkowej, jej mogiłę. Pozostając nadal w "klimatach Niemna" odwiedziliśmy Bohatyrowicze z mogiłą Jana i Cecylii, miejsce upamiętnienia powstańców styczniowych.Sielski krajobraz tych stron sprawiał, ze czuliśmy się przeniesieni  do powieściowego Korczyna.

    Wycieczka była organizowana jakby śladami Orzeszkowej i Mickiewicza, stąd wizyta w Zaosiu, gdzie przywitał nas opiekujący się tym muzeum,  charyzmatyczny Pan, którego nazwiska nie przytoczę,ale dzięki jego" barwnej" opowieści, dowiedzieliśmy się wiele o rodzinie Mickiewiczów, czasach, w których żyli. Później Nowogródek, gdzie tamtejsza Pani  przewodnik oprowadziła nas po  Dworku Mickiewicza , jego Muzeum, uatrakcyjniając opowieść strofami Jego wierszy i poematów. Zachwycił nas zespół pałacowo-parkowy w Mirze/pierwowzór zamku Horeszków z" Pana Tadeusza" oraz podobny obiekt w Nieświerzu- oba wpisane na listę Światowego Dziedzictwa  Kultury UNESCO. Nieświerz zwany jest miastem Radziwiłłów, nic więc dziwnego, że w kryptach kościoła znajdują się groby blisko 100 przedstawicieli tego rodu.Odwiedziliśmy jeszcze Lidę zwiedzając zamek książąt litewskich. kościół farny i stąpając dalej po śladach  naszego wieszcza, Bieniakonie, gdzie Maryla Wereszczakówna poślubiła Stanisława Puttkamera.

W Bołciennikach  byliśmy w gaiku, gdzie spotykała się z Adamem.

   Podróż kończyliśmy na Litwie, gdzie w Solnecznikach zwiedziliśmy pałacyk Wagnerów w którym mieści się Szkoła Sztuk Pięknych im. Stanisława Moniuszki. Ostatni nocleg w Druskiennikach, gdzie znowu spacerowaliśmy nad brzegami Niemna.

Aniela Ptak

 

Galeria:


Autorka zdjęć - Elżbieta Klepacka


 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland