logo_naczelna

KOMISJA SPORTU I REKREACJI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Jacek Tętnowski


NRL/KS/MK/1773/2016  Warszawa, dnia 19.10.2016

 

 

Przewodniczący Komisji Sportu
Okręgowych Rad Lekarskich

 

Uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o przesyłanie sprawozdań z organizowanych i odbytych w 2016 roku imprez sportowo-turystycznych (informacje o liczbie uczestników w tym lekarzy, kosztach organizacyjnych, przeznaczeniu dofinansowania z NRL itd.). Będzie to warunek przyznania dofinansowania z NRL poszczególnym imprezom organizowanym w 2017 roku. Zwracam się również z prośba o zgłaszanie i przesłanie na mail: m.kedzierski@hipokrates.org (po przesłaniu proszę o potwierdzenie czy zgłoszenie dotarło pod nr tel. 22 559-13-36) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2016 roku:

- kandydatur do tytułu „Najlepszy Lekarz Sportowiec 2016 roku" (każda Izba może wytypować jednego lekarza i jedna lekarkę), jedna osobę w kategorii ”Najlepszy Debiut 2016 roku” oraz jednego zespołu w kategorii „Drużyna 2016 roku”,

-  wykazu organizowanych w 2017 roku imprez o charakterze regionalnym i Mistrzostw Polski, w przypadku imprez ogólnopolskich z propozycja wysokości dofinansowania z NRL (wyłącznie wg załączonego formularza) a także zgłoszenia imprez do Kalendarza Imprez 2017 roku bez dofinansowania lub tylko z refundacja medali.

 

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem
dr med. Jacek Tętnowski
Przewodniczący KSiR NRL

 

 

Załączniki:

KK_5MPL_foto1Formularz zgłoszeniowy

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland