RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ,
"PSYCHOMedical" oraz Mylan
uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

 

„Bezpieczeństwo danych medycznych
– RODO w Praktyce Lekarza”

Wykładowca:

- mec. Wojciech Wojtal
Prawnik , specjalista w zakresie prawa medycznego
Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 • Co zmieni się po 28 maja 2018r. ?
 • Kto może być Inspektorem Danych Osobowych ?
 • Jakie są obowiązki i odpowiedzialność Inspektora Danych Osobowych ?
 • Jak przetwarzać dane osobowe ?
 • Jak przetwarzać dane medyczne ?
 • Jak udostępniać dokumentację medyczną ?
 • Jaki będzie przebieg kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych ?
 • Jakie kary może nakładać Urząd Ochrony Danych Osobowych ?
 • Jakie środki odwoławcze przysługują po kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych ?
 • Jak efektywnie wdrożyć RODO ?

 


„Duloksetyna – SNRI nie tylko w depresji”

Wykładowca:

- lek. med. Jolanta Klemens
specjalista psychiatrii

Zebranie odbędzie się dnia
23 maja 2018 r. /środa/
o godz. 18.00

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. z 2016 r. poz. 1327/

SZKOLENIE OTWARTE


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ, "PSYCHOMedical" oraz Mylan uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.
   

  „Bezpieczeństwo danych medycznych – RODO w Praktyce Lekarza”

  Wykładowca:

  - mec. Wojciech Wojtal Prawnik , specjalista w zakresie prawa medycznego Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Co zmieni się po 28 maja 2018r. ?
  • Kto może być Inspektorem Danych Osobowych ?
  • Jakie są obowiązki i odpowiedzialność Inspektora Danych Osobowych ?
  • Jak przetwarzać dane osobowe ?
  • Jak przetwarzać dane medyczne ?
  • Jak udostępniać dokumentację medyczną ?
  • Jaki będzie przebieg kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych ?
  • Jakie kary może nakładać Urząd Ochrony Danych Osobowych ?
  • Jakie środki odwoławcze przysługują po kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych ?
  • Jak efektywnie wdrożyć RODO ?
   

  „Duloksetyna – SNRI nie tylko w depresji”

  Wykładowca:

  - lek. med. Jolanta Klemens specjalista psychiatrii

  Zebranie odbędzie się dnia 23 maja 2018 r. /środa/ o godz. 18.00

  w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. z 2016 r. poz. 1327/

  SZKOLENIE OTWARTE

  Starts: 23/05/2018 18:00:00
  Bielsko-Biała,
  34-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland