RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
oraz
Firma BERLIN-CHEMIE

uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

„Farmakoterapia bólu w praktyce lekarskiej,
stan wiedzy w 2019 roku”

Wykładowca:

dr n. med. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM Kraków

Kurs medyczny odbędzie się dnia

13 czerwca 2019 r. /czwartek/
o godz. 18.30

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Po szkoleniu firma Berlin-Chemie Menarini zaprasza na poczęstunek do Klubu Lekarza

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

SZKOLENIE OTWARTE


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ oraz Firma BERLIN-CHEMIE

  uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

  „Farmakoterapia bólu w praktyce lekarskiej, stan wiedzy w 2019 roku”

  Wykładowca:

  dr n. med. Jarosław Woroń Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM Kraków

  Kurs medyczny odbędzie się dnia

  13 czerwca 2019 r. /czwartek/ o godz. 18.30

  w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

  Po szkoleniu firma Berlin-Chemie Menarini zaprasza na poczęstunek do Klubu Lekarza

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

  SZKOLENIE OTWARTE

  Starts: 13/06/2019 18:30:00
  Bielsko-Biała,
  34-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland