RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJuprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

„Pierwsza pomoc periodontologiczna.
Kiedy skierować pacjenta do periodontologa?
Jak przygotować pacjenta do konsultacji periodontologicznej?”

Wykładowca:

dr n.med. Lidia Jamróz-Wilkońska
specjalista periodontologii

Kurs medyczny odbędzie się dnia
7.05.2022 r. /sobota/
o godz. 9.30

w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 23

Szkolenie bezpłatne
Zapisy na kurs w Ośrodku Kształcenia Medycznego:
tel. 604234124, 33 82 277 72 lub okm@bil.bielsko.pl

Uczestnik szkolenia otrzymuje 4 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJuprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

  „Pierwsza pomoc periodontologiczna. Kiedy skierować pacjenta do periodontologa? Jak przygotować pacjenta do konsultacji periodontologicznej?”

  Wykładowca:

  dr n.med. Lidia Jamróz-Wilkońska specjalista periodontologii

  Kurs medyczny odbędzie się dnia 7.05.2022 r. /sobota/ o godz. 9.30

  w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, ul. Bystrzańska 23

  Szkolenie bezpłatne Zapisy na kurs w Ośrodku Kształcenia Medycznego: tel. 604234124, 33 82 277 72 lub okm@bil.bielsko.pl

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 4 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

  Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego

  Starts: 07/05/2022 09:30:00
  Bielsko-Biała,
  43-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland