uprzejmie zaprasza na :

 

SPOTKANIE NAUKOWE P2P Z VIDEO WARSZTATEM

 

Termin spotkania: 17.09.2020 (czwartek), godz. 18:00

 

Oddział Kardiologii PAKS
Bielsko Biała
ul.Armii Krajowej 101

Oddział Kardiologii BCO
Bielsko-Biała
ul.Wyspiańskiego 21

Agenda:

18:00-18:15

Powitanie gości wraz z krótką prezentacją
Anna Kilijan, Novartis
18:15-19:15 Wykład: Sakubitryl/Walsartan od teorii do praktyki
klinicznej.
Prof. nadzw. hab. n. med. Piotr Buszman
PAKS Bielsko-Biała, Akademia Krakowska

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

19:15-20:15 Wykład: Czy Sakubitryl/Walsartan to lek dla wszystkich chorych
z rozpoznaną HFrEF?
Dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor
BCO O/Kardiologii
20:15 Dyskusja

 

 

Partnerzy spotkania

 


Niniejsza wiadomość została wysłana przez Novartis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ulicy Marynarskiej 15 (dalej: „Novartis”) na podstawie Pana/Pani zgody na otrzymywanie informacji edukacyjnych i marketingowych drogą elektroniczną. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji od Novartis kontaktując się z nadawcą tej wiadomości.

 

Z inspektorem ochrony danych osobowych Novartis można się skontaktować pisząc na adres: ochrona.danych@novartis.com. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych i przysługujących Panu/Pani praw dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.

 

E-mail, jak i wszystkie zamieszczone w nim materiały lub dołączone do niego załączniki (w tym w szczególności stanowiące utwory, znaki towarowe, wzory przemysłowe, bazy danych wraz z ich wyborem i zestawieniami) są objęte prawami własności intelektualnej Novartis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie chronionymi obowiązującymi przepisami prawa. Zakazane jest ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zarówno w całości, jak i w części bez zgody Novartis.


Novartis Poland Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Są­do­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wy­dział Go­spodarczy, KRS 58132, o kapitale zakładowym 44 183 000 złotych, NIP 521-000-02-04

 


 


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  uprzejmie zaprasza na :

   

  SPOTKANIE NAUKOWE P2P Z VIDEO WARSZTATEM

   

  Termin spotkania: 17.09.2020 (czwartek), godz. 18:00

   
  Oddział Kardiologii PAKS Bielsko Biała ul.Armii Krajowej 101
  Oddział Kardiologii BCO Bielsko-Biała ul.Wyspiańskiego 21
  Agenda:
  18:00-18:15
  Powitanie gości wraz z krótką prezentacją Anna Kilijan, Novartis
  18:15-19:15 Wykład: Sakubitryl/Walsartan od teorii do praktyki klinicznej.Prof. nadzw. hab. n. med. Piotr Buszman PAKS Bielsko-Biała, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  19:15-20:15 Wykład: Czy Sakubitryl/Walsartan to lek dla wszystkich chorych z rozpoznaną HFrEF? Dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor BCO O/Kardiologii
  20:15 Dyskusja
     

  Partnerzy spotkania

   
  Niniejsza wiadomość została wysłana przez Novartis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ulicy Marynarskiej 15 (dalej: „Novartis”) na podstawie Pana/Pani zgody na otrzymywanie informacji edukacyjnych i marketingowych drogą elektroniczną. W każdej chwili może Pan/Pani wycofać swoją zgodę na otrzymywanie informacji od Novartis kontaktując się z nadawcą tej wiadomości.   Z inspektorem ochrony danych osobowych Novartis można się skontaktować pisząc na adres: ochrona.danych@novartis.com. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych i przysługujących Panu/Pani praw dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka Prywatności.   E-mail, jak i wszystkie zamieszczone w nim materiały lub dołączone do niego załączniki (w tym w szczególności stanowiące utwory, znaki towarowe, wzory przemysłowe, bazy danych wraz z ich wyborem i zestawieniami) są objęte prawami własności intelektualnej Novartis Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie chronionymi obowiązującymi przepisami prawa. Zakazane jest ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie zarówno w całości, jak i w części bez zgody Novartis.
  Novartis Poland Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Są­do­we­go pro­wa­dzo­ne­go przez Sąd Re­jo­no­wy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wy­dział Go­spodarczy, KRS 58132, o kapitale zakładowym 44 183 000 złotych, NIP 521-000-02-04  
   
  Starts: 17/09/2020 18:00:00
  ,
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland