28 lutego 2017r. upływa termin do złożenia sprawozdań MZ-88 oraz MZ-89 za rok 2016.
(podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 591 z późn.zm.).

Sprawozdanie MZ-88 dotyczy informacji o osobach pracujących bez względu na formę zatrudnienia, MZ-89 dotyczy zatrudnienia wyłącznie specjalistów, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym (głównym) miejscem pracy.

Kto sporządza sprawozdanie MZ-88?
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki lekarskie indywidualne i grupowe.
Uwaga! Sprawozdania nie wypełniają praktyki lekarskie udzielające świadczeń zdrowotnych wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.

Kto sporządza sprawozdanie MZ-89?
Sprawozdanie sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych zatrudniające specjalistów, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym (głównym) miejscem pracy.
Uwaga! Jeśli dla specjalistów jednostka sprawozdawcza nie jest głównym miejscem pracy sprawozdanie również należy przesłać jako „zerowe”.

Należy zachować kolejność wypełniania sprawozdań.
Wypełniając sprawozdanie MZ-89 w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie MZ-88 ze względu na zależność danych.
Uwaga! System sprawdza czy liczba lekarzy specjalistów wykazanych w sprawozdaniu MZ - 89 nie jest większa od liczby lekarzy wykazanych w sprawozdaniu MZ - 88 w wierszu 1 w kolumnie 4.

Zakres sprawozdania MZ-88
W sprawozdaniu MZ-88 gromadzimy informacje dotyczące osób pracujących bez względu na formę zatrudnienia. Sprawozdanie dotyczy wyłącznie zawodów wymienionych w druku, w tym zawodu lekarza.
W określonych wierszach wpisuje się osoby zgodnie z zawodem wyuczonym, wykształceniem wyższym i średnim, na podstawie dokumentu poświadczającego dany zawód.
Pracującymi są osoby wykonujące pracę bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca i wymiar czasu pracy, jak również pracujący na własny rachunek.
Pracującymi, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy są pracujący którzy złożą takie oświadczenie.

Zakres sprawozdania MZ-89
W sprawozdaniu MZ-89 gromadzimy informacje o pracujących specjalistach (w tym lekarzach specjalistach) bez względu na formę zatrudnienia, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym miejscem zatrudnienia – co ustalamy na podstawie oświadczenia pracownika. Każda z osób powinna być wykazana tylko raz według podstawowego (głównego) miejsca zatrudnienia w jednej specjalności (zgodnie ze wskazaniem pracownika) dlatego też liczba zatrudnionych specjalistów ogółem nie może być większa od liczby zatrudnionych wykazanych w sprawozdaniu MZ-88 w dziale 1 kolumnie 4, gdzie wykazani są pracujący, dla których podmiot jest głównym miejscem pracy, według poszczególnych zawodów. W sprawozdaniu tym należy wykazać także specjalistów prowadzących praktyki lekarskie, a także specjalistów będących właścicielami podmiotów będących przedsiębiorcami, jeżeli jest to ich podstawowe miejsce świadczenia usług.

Obowiązek złożenia sprawozdania zerowego MZ-89
Jeśli jednostka sprawozdawcza nie jest podstawowym miejscem pracy dla żadnego specjalisty sprawozdanie należy złożyć jako "zerowe".

Grzywna za nie złożenie sprawozdania w terminie
Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie wyznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

W jakiej formie należy składać sprawozdania?
Podmioty których liczba pracujących jest większa niż 5 osób są obowiązane do realizacji zadań sprawozdawczych dotyczących zdrowia i ochrony zdrowia w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia.

Pozostałe podmioty mogą składać sprawozdania w formie papierowej. Formularze można pobrać ze strony: https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/.

Sprawozdanie w formie papierowej należy przesłać do:
dla Województwa Śląskiego - do Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, dodatkowe informacje;
dla Województwa Małopolskiego - do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków, dodatkowe informacje.


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  28 lutego 2017r. upływa termin do złożenia sprawozdań MZ-88 oraz MZ-89 za rok 2016. (podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej - tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 591 z późn.zm.). Sprawozdanie MZ-88 dotyczy informacji o osobach pracujących bez względu na formę zatrudnienia, MZ-89 dotyczy zatrudnienia wyłącznie specjalistów, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym (głównym) miejscem pracy. Kto sporządza sprawozdanie MZ-88? Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w tym praktyki lekarskie indywidualne i grupowe. Uwaga! Sprawozdania nie wypełniają praktyki lekarskie udzielające świadczeń zdrowotnych wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego. Kto sporządza sprawozdanie MZ-89? Sprawozdanie sporządzają podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych zatrudniające specjalistów, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym (głównym) miejscem pracy. Uwaga! Jeśli dla specjalistów jednostka sprawozdawcza nie jest głównym miejscem pracy sprawozdanie również należy przesłać jako „zerowe”. Należy zachować kolejność wypełniania sprawozdań. Wypełniając sprawozdanie MZ-89 w pierwszej kolejności należy wypełnić sprawozdanie MZ-88 ze względu na zależność danych. Uwaga! System sprawdza czy liczba lekarzy specjalistów wykazanych w sprawozdaniu MZ - 89 nie jest większa od liczby lekarzy wykazanych w sprawozdaniu MZ - 88 w wierszu 1 w kolumnie 4. Zakres sprawozdania MZ-88 W sprawozdaniu MZ-88 gromadzimy informacje dotyczące osób pracujących bez względu na formę zatrudnienia. Sprawozdanie dotyczy wyłącznie zawodów wymienionych w druku, w tym zawodu lekarza. W określonych wierszach wpisuje się osoby zgodnie z zawodem wyuczonym, wykształceniem wyższym i średnim, na podstawie dokumentu poświadczającego dany zawód. Pracującymi są osoby wykonujące pracę bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której wykonywana jest praca i wymiar czasu pracy, jak również pracujący na własny rachunek. Pracującymi, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy są pracujący którzy złożą takie oświadczenie. Zakres sprawozdania MZ-89 W sprawozdaniu MZ-89 gromadzimy informacje o pracujących specjalistach (w tym lekarzach specjalistach) bez względu na formę zatrudnienia, dla których jednostka sprawozdawcza jest podstawowym miejscem zatrudnienia – co ustalamy na podstawie oświadczenia pracownika. Każda z osób powinna być wykazana tylko raz według podstawowego (głównego) miejsca zatrudnienia w jednej specjalności (zgodnie ze wskazaniem pracownika) dlatego też liczba zatrudnionych specjalistów ogółem nie może być większa od liczby zatrudnionych wykazanych w sprawozdaniu MZ-88 w dziale 1 kolumnie 4, gdzie wykazani są pracujący, dla których podmiot jest głównym miejscem pracy, według poszczególnych zawodów. W sprawozdaniu tym należy wykazać także specjalistów prowadzących praktyki lekarskie, a także specjalistów będących właścicielami podmiotów będących przedsiębiorcami, jeżeli jest to ich podstawowe miejsce świadczenia usług. Obowiązek złożenia sprawozdania zerowego MZ-89 Jeśli jednostka sprawozdawcza nie jest podstawowym miejscem pracy dla żadnego specjalisty sprawozdanie należy złożyć jako "zerowe". Grzywna za nie złożenie sprawozdania w terminie Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie wyznaczonego terminu, podlega karze grzywny. W jakiej formie należy składać sprawozdania? Podmioty których liczba pracujących jest większa niż 5 osób są obowiązane do realizacji zadań sprawozdawczych dotyczących zdrowia i ochrony zdrowia w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia. Pozostałe podmioty mogą składać sprawozdania w formie papierowej. Formularze można pobrać ze strony: https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/. Sprawozdanie w formie papierowej należy przesłać do: dla Województwa Śląskiego - do Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, dodatkowe informacje; dla Województwa Małopolskiego - do Urzędu Statystycznego w Krakowie, ul. K. Wyki 3, 31-223 Kraków, dodatkowe informacje.
  Starts: 28/02/2017 08:00:00
  ,
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland