Śląskiemu Parkowi Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przyznano grant w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej”. Zwycięski projekt

pn. „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”

 

uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 758 lekarzy i lekarzy rezydentów (w tym 50% lekarek) poprzez zwiększenie umiejętności medycznych w zakresie kardiochirurgii, kardiologii oraz chirurgii.

Efekty realizacji projektu:

 • Wzrost liczby lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w obszarach zgodnych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,
 • Wzrost liczby lekarzy, którzy dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach zgodnych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,
 • Poszerzenie wykorzystania innowacyjnych technik dydaktycznych (opartych o symulacje) w praktycznym kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy rezydentów z terenu całego kraju,
 • Rozwój umiejętności praktycznych i kwalifikacji kadry medycznej w Polsce.

Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce, za które można uzyskać punkty edukacyjne:

 1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca – 08-10.09.2019 r., 13-15.10.2019 r.,
 2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych – Termin w trakcie aktualizacji.
 3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego – Termin w trakcie aktualizacji.
 4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) – 18.09.2019 r., 16.10.2019 r., 13.11.2019 r., 18.12.2019 r.
 5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych – Termin w trakcie aktualizacji.

Miejscem realizacji szkoleń jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio- Med Silesia w Zabrzu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10c.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  Śląskiemu Parkowi Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu przyznano grant w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej”. Zwycięski projekt pn. „Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów oparte o Evidence Based Medicine”   uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 758 lekarzy i lekarzy rezydentów (w tym 50% lekarek) poprzez zwiększenie umiejętności medycznych w zakresie kardiochirurgii, kardiologii oraz chirurgii. Efekty realizacji projektu:
  • Wzrost liczby lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w obszarach zgodnych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,
  • Wzrost liczby lekarzy, którzy dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach zgodnych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi,
  • Poszerzenie wykorzystania innowacyjnych technik dydaktycznych (opartych o symulacje) w praktycznym kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy rezydentów z terenu całego kraju,
  • Rozwój umiejętności praktycznych i kwalifikacji kadry medycznej w Polsce.
  Projekt przewiduje realizację szkoleń o następującej tematyce, za które można uzyskać punkty edukacyjne:
  1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca – 08-10.09.2019 r., 13-15.10.2019 r.,
  2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych – Termin w trakcie aktualizacji.
  3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego – Termin w trakcie aktualizacji.
  4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii) – 18.09.2019 r., 16.10.2019 r., 13.11.2019 r., 18.12.2019 r.
  5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych – Termin w trakcie aktualizacji.
  Miejscem realizacji szkoleń jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio- Med Silesia w Zabrzu przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 10c.

  Zapraszamy do udziału w rekrutacji

  Starts: 08/09/2019 00:00:00
  Zabrze,
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland