RADA PROGRAMOWA
OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

 

„Wczesna diagnostyka choroby Parkinsona”

Wykładowca:

dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak
specjalista neurologii

Kurs medyczny odbędzie się dnia
26 października 2021 r. /wtorek/
o godz. 18.00

W sali wykładowej nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 23

 

Szkolenie otwarte

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

 

Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego


Pobierz do iCal

Pobierz do Kalendarza Google

  RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

  uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.

   

  „Wczesna diagnostyka choroby Parkinsona”

  Wykładowca:

  dr n.med. Magdalena Boczarska-Jedynak specjalista neurologii

  Kurs medyczny odbędzie się dnia 26 października 2021 r. /wtorek/ o godz. 18.00

  W sali wykładowej nowej siedziby Beskidzkiej Izby Lekarskiej Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 23

   

  Szkolenie otwarte

   

  Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

   

  Szkolenie odbędzie się z zachowaniem przepisów reżimu sanitarnego

  Starts: 26/10/2021 18:00:00
  Bielsko-Biała,
  43-300
  X
  Bystrzańska 23
  Bielsko Biała
  Śląskie
  43-300
  Poland