MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA

ONKOLOGIA WE WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII

Gdańsk, 28.05.2018 r.


SIEDEMDZIESIĄT LAT GDAŃSKIEJ STOMATOLOGII

W 1947 r . powołano Wydział Stomatologiczny Akademii Lekarskiej w Gdańsku, przemianowany w 1950 r. na Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego. W liczącej 30 stron broszurze „Akademia Lekarska w Gdańsku. Skład osobowy w roku akademickim 1947/48” na stronie 17 o stomatologi i napisano: „Wydział Stomatologiczny (w organizacji ) ” . Dopiero kolejne wydanie „Składu…” na rok akademicki 1948/49, przynosi więcej informacji. Kierownikiem Wydziału był prof .Witold Sylwanowicz, kadrę stanowili profesorowie Stanisław Hiller, Fryderyk Pautsch, Ignacy Adamczewski. Wśród nich Stanisław Bloch – jak informuje cytowana broszura „ lek. dent., zastępca profesora protetyki dentystycznej. ”

Mija 70 lat od tamtych wydarzeń. Gdańska stomatologia obchodzi Jubileusz. Od 1947 r. obserwujemy ogromny, nigdy wcześniej nie notowany rozwój metod leczenia stomatologicznego. Nie zawsze jednak, w codziennym pośpiechu, można pozwolić sobie na chwilę refleksji nad zmianami oraz przeszłością i teraźniejszością.

 


KOMITET HONOROWY
prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak
Dziekan Wydziału Lekarskiego
przewodnicząca Komitetu Honorowego
dr hab. n. med. Marek Niedoszytko, prof. GUMed
kierownik Oddziału Stomatologicznego
wiceprzewodniczący Komitetu Honorowego
emerytowani Kierownicy jednostek GUMED
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski , prof . GUMed
dr n. med. Anna Rosnowska-Mazurkiewicz
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Sadlak-Nowicka
dr hab. n. med. Maria Prośba-Mackiewicz, prof. GUMed
prof. dr hab. n. med. Adam Włodarkiewicz
dr hab. n. med. Anna Wojtaszek-Słomińska


KOMITET NAUKOWY
dr hab. n. med. Anna Starzyńska, prof. GUMed
przewodnicząca Komi tetu Naukowego
dr hab. n. med. Barbara Drogoszewska
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emer ich
dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. GUMed
dr hab. n. med. Aida Kusiak, prof. GUMed
dr n. med. Iwona Ordyniec-Kwaśnica
prof. dr hab. n. med. Izabela Maciejewska
dr n. med. Bogna Racka-Pilszak
dr hab. n. med. Agata Żółtowska


KOMITET ORGANIZACYJNY

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

dr hab. n. med. Anna Starzyńska, prof. GUMed
przewodnicząca Komi tetu Organizacyjnego

lek. dent. Łukasz Adamski
lek. dent. Paulina Bielicka
lek. dent. Dominika Cichońska
lek. dent. Anna Gibała
lek. dent. Magdalena Głuszczak
lek. stom. Agnieszka Grzyb
lek. dent. Maria Mikołajska
lek. dent. Magdalena Kaczoruk-Wieremczuk
lek. dent. Mikołaj Mielke
lek. dent. Paulina Pałasz
lek. dent. Maciej Przeniosło
lek. dent. Dorota Pylińska-Dąbrowska
lek. dent. Karolina Ragin
lek. dent. Jakub Warmuz
dr n. med. Adam Zedler


WYKŁADOWCY
70 LAT GDAŃSKIEJ STOMATOLOGII

prof. dr hab. n. med. Janusz Limon
Gdański Uniwersytet Medyczny
“Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce”
prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski
Uniwersytet Jagielloński, Kraków
“Początki stomatologii w Polsce”
prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska
“70-lecie gdańskiej stomatologii”

ONKOLOGIA WE WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII

prof. Barbara Jereczek-Fossa
University of Milan, European Institute of Oncology, Milan
“Innovation and personalisation in head and neck oncology”
prof. Fausto Chiesa
European Institute of Oncology, Milan
“Transoral robotic surgery in head and neck cancer”
dr Mohssen Ansarin
European Institute of Oncology, Milan
“Management of tongue cancer”
mgr Danuta Lichosik
European Institute of Oncology, Milan
“Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę zachowań pacjenta w onkologicznym procesie terapeutycznym”
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
“Implantologia wczoraj i dziś”
dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
“Implantologia wczoraj i dziś”

 


Program konferencji

 

Część I 70 LAT GDAŃSKIEJ STOMATOLOGII

Godzina Tytuł wykładu Prelegent
8:30-9:00 Rejestracja
9:00-9:30 Uroczyste otwarcie
9:30-10:30 “Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce” prof. dr hab. n. med. Janusz Limon (Gdański Uniwersytet Medyczny)
10:30-11:30 “Historia stomatologii w Polsce” prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
11:30-12:45 “70-lecie gdańskiej stomatologii” prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

12:45-13:30 przerwa obiadowa

 

Część II ONKOLOGIA WE WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII

Godzina Tytuł wykładu Prelegent
13:30-14:30 “Innovation and personalisation in head and neck oncology” prof. Barbara Jereczek-Fossa (University of Milan, European Institute of Oncology, Mediolan)
14:30-15:30 “Transoral robotic surgery in head and neck cancer” prof. Fausto Chiesa (European Institute of Oncology, Milan)
15:30-15:45 przerwa kawowa
15:45-16:45 “Management of tongue cancer” dr Mohssen Ansarin (European Institute of Oncology, Milan)
16:45-17:45 “Wpływ praktyki pielęgniarskiej na zmianę zachowań pacjenta w onkologicznym procesie terapeutycznym” mgr Danuta Lichosik (European Institute of Oncology, Milan)
17:45-19:00 “Implantologia wczoraj i dziś” prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska, dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

19:00-19:15 zakończenie Konferencji

SESJA PLAKATOWA

8:30-18:00 Sesja plakatowa sala seminaryjna


 

Patronat Honorowy

 

JM Rektor GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
PATRONAT-HONOROWY-MARSZALEK-WOJEWODZTWA-POMORSKIEGO-poziom-prawa-RGB-ONLY-FOR-WEB-2012.png Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
orzel2.jpg Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich
48fb28dcf73e0f3435b9e6759eed6c38.jpg Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz
gdynia-1024x724.jpg Prezydent Miasta Gdyni
dr Wojciech Szczurek
pobrane.png Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
glodz-herb-1153x1250.png Arcybiskup Metropolita Gdański
Sławoj Leszek Głódź
logo.jpg Prezydent Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego
prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chirurgii Stomatologicznej
prof. dr hab. n. med. Mansur Rahnama-Hezavah

 

Przewodnicząca Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Faucharda
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

 

 

 


Zakwaterowanie:

Uprzejmie informujemy, że organizatorzy Konferencji nie zapewniają uczestnikom zakwaterowania.

Miejsce Konferencji:

Auditorium Primum
im. prof. Olgierda Narkiewicza
80-210 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 41/42
budynek Atheneum Gedanense Novum (AGN)

 


Kontakt:

Zakład Chirurgii Stomatologicznej
Dębinki 7
80 – 211 Gdańsk
Tel.: (58) 349 15 71
chirstom@gumed.edu.pl

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland