Posiedzenie Naczelnej Komisji Stomatologicznej w dniu 26.09.2014 - rozpoczęło się od przedstawienia zagadnienia składki na izbę lekarską.

Wyczerpująco i obszernie na ten temat wypowiedział się Dr. Mazur.

Następnie bardzo wnikliwie przedstawił prace zespołu ds. wykonywania zawodu jej przewodniczący kol. Jerzy Gryko, zwracając szczególną uwagę na problemy poruszane przez K S podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia.

Kol. Anita Pacholec jako przewodnicząca zespołu ds. NFZ odniosła się do planu finansowego NFZ na rok 2015. W planie tym jest zmniejszenie nakładów finansowych na stomatologię o 2,5% w stosunku do roku bieżącego. Przyjęto stanowisko w sprawie nakładów finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie stomatologiczne, w którym wyrażono stanowczy sprzeciw wobec dalszego obniżania środków na świadczenia stomatologiczne refundowane ze środków społecznych W trakcie dyskusji podkreślano ciągłe zmniejszenie środków przeznaczanych na stomatologię. Omówiono katalog świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ. Zainteresowano się koniecznością działań mających na celu ujednolicenie cen i zasad udzielania świadczeń w ramach umów podpisywanych z NFZ. Podkreślano konieczność wprowadzenia rzeczywistych cen minimalnych.

Kol. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka omówiła cele kształcenia i uprawnienia w zawodach pomocniczych tj: asystentka stomatologiczna, pomoc stomatologiczna, higienistka stomatologiczna i technik protetyk. Wyjaśniono pojęcie technika uprawnionego jakie funkcjonowała na podstawie powojennych aktów prawnych, podkreślając, że w obecnej dobie zawód ten i związane z nim uprawnienia już nie funkcjonują. W świetle przepisów technicy dentystyczni nie maja prawa pracy bezpośrednio z pacjentem. Zwrócono uwagę na problem związany z wybielaniem zębów przez nieuprawnione osoby w gabinetach kosmetycznych.

W wolnych wnioskach został przedstawione problemy jakie występują na terenie śląskiego oddziału NFZ tj. komunikat 98/2014 z dnia 25.06.2014 w sprawie udzielania stomatologicznych świadczeń niegwarantowanych w godzinach przyjęć w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Komisja stomatologiczna uważa, po pierwsze, że odpowiedź NFZ nie zawiera podstawy prawej takiego wymogu

, po drugie zauważono, że obowiązują wydane zarządzenia natomiast komunikaty nie są wiążące dla świadczeniodawców. Wiele kontrowersji wzbudził drugi problem, czyli fakt pracy przez 30godzin tygodniowo przy zmniejszonej ilości punktów do 8500 miesięcznie w województwie śląskim. Jest na najmniejsza ilość punktów na terenie całego kraju a ilość godzin jest taka jak przy etacie wynoszącym 15000 punktów miesięcznie.

Podczas posiedzenia przyjęto uchwałę w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

 

 

Beata Jarczewska -Głośnicka

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland