Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentystyUstawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących Rozporządzenie w spr. rejestru podmiotów

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenieWniosek o wpis do rejestru

Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształceniaWystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia

Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia - zmianaWystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia - zmiana

Informacja o formie kształcenia Informacje o formie kształcenia

 

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland