Skład Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
IX kadencji 2022-2026

Lek. Zyta Kaźmierczak –Zagórska przewodnicząca, specjalista otolaryngologii
Dr n. med. Robert Gwinner pediatra, specjalista otolaryngologii
Lek. Daniel Jajtner specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
Dr n.med. Klaudiusz Komor specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Dr n. med. Andrzej Krawczyk specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
Dr n.med. Rafał Wiśniowski specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej
Lek. dent. Sonia Wolanin
lekarz dentysta

 

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland