Zarząd Oddziału Beskidzkiego
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Rada Programowa Ośrodka Kształcenia Medycznego
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
oraz
Firma Servier

zapraszają na konferencję nt.

„Kilka prostych sposobów w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego”

Wykładowca:

Dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz
prof. nadzw. Instytutu Kardiologii Kliniki Nadciśnienia Tętniczego w Warszawie

Wykładowca:

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski
Kierownik Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie

Konferencja odbędzie się w dniu
25 kwietnia 2019 r. /czwartek/
o godz.18.30

w sali wykładowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28

Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów / tekst jedn.Dz.U. z 2017 r. poz. 1923/

SZKOLENIE OTWARTE

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland