APEL NR 2/VIII/2022
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 1 marca 2022 roku


w sprawie studentów medycyny narodowości polskiej uczelni ukraińskich.


W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do Rządu RP a zwłaszcza Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Zdrowia o pilne wypracowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych umożliwiających kontynuację nauki zawodu lekarza i lekarza dentysty w Polsce studentom narodowości polskiej studiującym dotychczas na uczelniach w Ukrainie. Obecna sytuacja zmusza ich niejednokrotnie do przerwania studiów i powrotu do Polski. Wobec braku lekarzy widocznego w naszym kraju nie można dopuścić aby już zdobyta przez te osoby wiedza medyczna została stracona i należy umożliwić im kontynuację nauki na polskich uczelniach medycznych.

 

 

 

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland