STANOWISKO NR 4/VIII/2021
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2021 roku

w sprawie: poparcia protestu pielęgniarek i położnych.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża poparcie dla zaplanowanej na 7 czerwca 2021 roku akcji protestacyjnej pielęgniarek i położnych wobec lekceważenia przez władze publiczne uzasadnionych postulatów środowisk medycznych dotyczących określenia minimalnych warunków pracy i płacy w sektorze ochrony zdrowia.
Zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom ochrony zdrowia jest warunkiem koniecznym dla zabezpieczenia w kraju odpowiednio wykwalifikowanych kadr medycznych i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
Mając powyższe na uwadze Okręgowa Rada Lekarska apeluje do lekarzy i lekarzy dentystów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej o zrozumienie i okazanie solidarności oraz wsparcia protestującym.

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MACIEJ SKWARNA

 

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland