PRZENIESIENIE SIĘ LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY DO IZBY NA OBSZARZE KTÓREJ ZAMIERZA WYKONYWAĆ ZAWÓD

 

Na wniosek lekarza /lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Zawiadamia się Izbę, z której następuje przeniesienie o przyjęciu wnioskodawcy. Dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której stał się członkiem. Na podstawie zawiadomienia o przyjęciu lekarza do innej izby skreśla się lekarza z listy członków.

1.Wymagane dokumenty :

- W-3 "Wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej"
- Arkusz Zgłoszeniowy Lekarza
- Prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty lub Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty
- dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty są wystawione na inne nazwiska)
- świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat( nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu)

Wzory druków do pobrania:

Wniosek W3 WNIOSEK O PRZENIESIENIE I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓWWniosek W3

 

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland