Na podstawie oświadczenia lekarza /lekarza dentysty, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez komisję ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

1.Wymagane dokumenty :

- oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (załącznik Nr 17 do regulaminu)
- dokument uprawniający do wykonywania zawodu

 

Wzory druków do pobrania:

oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland