Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty Prezes okręgowej rady lekarskiej wydaje zarządzenie w sprawie skreślenia lekarza / lekarza dentysty z listy członków izby lekarskiej z powodu zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu.

Dokonuje się wpisu urzędowego do dokumentu prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, dane z rejestru przenosi się do archiwum komputerowego oraz akta osobowe lekarza do archiwum. Dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarz ma obowiązek zwrócić Izbie Lekarskiej.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

Zrzeczenie załącznik nr20 Zrzeczenie załącznik nr 20

X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland