Stanowisko 2/VIII/2022

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera wspólne stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z dnia 25 lutego 2022 roku w sprawie sytuacji w Ukrainie.

Uchwała 685/VIII/2021

w sprawie: wsparcia starań władz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie o uzyskanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim.

Stanowisko 5/VIII/2021

STANOWISKO NR 5/VIII/2021 OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ z dnia 7 września 2021 roku   w sprawie: poparcia protestu środowisk medycznych.   Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża poparcie dla zaplanowanej na 11 września 2021 roku w Warszawie akcji protestacyjnej środowisk medycznych.     SEKRETARZ OKRĘGOWEJ RADY...
X
Bystrzańska 23
Bielsko Biała
Śląskie
43-300
Poland